Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Műtéti szakasszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09.12.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

     A szakma megnevezése: PERIOPERATÍV SZAKASSZISZTENS/ MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

  • Tevékenységei kiterjednek a műtét előtti, alatti és utáni időszak szakmai, önálló, együttműködőés irányító feladatainak elvégzésére.
  • A műtéti szakasszisztens az orvos utasításának megfelelően részt vesz a beteg műtéti fektetésénél, bemosakodás előtt ellenőrzi a műtőtisztaságát, illetve, hogy a tervezett beavatkozáshoz rendelkezésre állnak-e a megfelelőszakmai anyagok, majd előkészíti a szükséges eszközöket, műszereket, varróanyagokat.
  • Betartja és betartatja az aszepszis szabályait. Betartja a beöltözés, beöltöztetés szabályait,sorrendjét. A műtéti team valamely(orvos) tagjával együtt, közösen helyezi fel a betegre az izolálást.
  • A műtéti team tagjaként nagy odafigyeléssel, koncentrálva végzi munkáját. Anatómiai, kórtani tudását alkalmazva, ismeri és pontosan követi a műtét menetét, szakszerűen instrumentál.
  • A műtét összehangolt csapamunkát igényel, gördülékeny levezetésében a műtéti szakasszisztensnek kulcsszerepe van. Különös figyelmet fordít a kevésbé gyakorlott személyek, mint tanuló műtéti asszisztensek, rezidensek, orvostanhallgatók munkájára.
  • A műtéti szakasszisztens feladata, hogy műtétek között, a napi program befejezése után aműtőt a lehető legrövidebb időn belül alkalmassá tegye a következő műtét végzésére. Elrendeli a műtő takarítását, elvégzését ellenőrzi. A műszereket műtét után leszámolja, sterilezésre előkészíti, a szállítást megszervezi. A műtéteket elektronikusan, valamint a helyi szokásoknak megfelelően dokumentálja.
  • Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiávalyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
  • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/6482?filename=Perioperat%C3%ADv-szakasszisztens-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7094?filename=Perioperat%C3%ADv-szakasszisztens-2020.09.28.-v1.pdf

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig