Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Műtéti szakasszisztens

 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2024. 04. 18.-i Képzési- és Kimeneti Követelménye alapján)

A szakma megnevezése:

PERIOPERATÍV SZAKASSZISZTENS/ MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS

 

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

 • Tevékenységei kiterjednek a műtét előtti, alatti és utáni időszak szakmai, önálló, együttműködő és irányító feladatainak elvégzésére.
 • A műtéti szakasszisztens az orvos utasításának megfelelően részt vesz a beteg műtéti fektetésénél, bemosakodás előtt ellenőrzi a műtő tisztaságát, illetve, hogy a tervezett beavatkozáshoz rendelkezésre állnak-e a megfelelő szakmai anyagok, majd előkészíti a szükséges eszközöket, műszereket, varróanyagokat.
 • Betartja és betartatja az aszepszis szabályait. Betartja a beöltözés, beöltöztetés szabályait, sorrendjét.
 • A műtéti team valamely (orvos) tagjával együtt, közösen helyezi fel a betegre az izolálást.
 • A műtéti team tagjaként nagy odafigyeléssel, koncentrálva végzi munkáját.
 • Anatómiai, kórtani tudását alkalmazva, ismeri és pontosan követi a műtét menetét, szakszerűen instrumentál.
 • A műtét összehangolt csapamunkát igényel, gördülékeny levezetésében a műtéti szakasszisztensnek kulcsszerepe van.
 • Különös figyelmet fordít a kevésbé gyakorlott személyek, mint tanuló műtéti asszisztensek, rezidensek, orvostanhallgatók munkájára.
 • A műtéti szakasszisztens feladata, hogy műtétek között, a napi program befejezése után a műtőt a lehető legrövidebb időn belül alkalmassá tegye a következő műtét végzésére.
 • Elrendeli a műtő takarítását, elvégzését ellenőrzi.
 • A műszereket műtét után leszámolja, sterilezésre előkészíti, a szállítást megszervezi.
 • A műtéteket elektronikusan, valamint a helyi szokásoknak megfelelően dokumentálja.
 • Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • 6 éves képzés esetén alapfokú iskolai végzettség
 • 3 éves képzés esetén érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat a szakirányú oktatás megkezdése előtt: nem szükséges

 

A szakma Képzési és Kimeneti Követelménye IDE kattintva letölthető

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig