Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

CT/MR szakasszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09.12.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: RADIOGRÁFIAI SZAKASSZISZTENS/ CT/MR SZAKASSZISZTENS 

A szakma azonosító száma: 5 0914 03 08

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

  • A CT-MR szakasszisztens a képi diagnosztika keresztmetszeti modern képalkotó berendezésekkel dolgozik, csapat tagjaként, diplomás képalkotó diagnoszta irányításával és radiológus szakorvossal együttműködve.
  • Kompetenciájának megfelelően irányítottan, illetve önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus ellátásában. CT és MR vizsgálatokat előkészít, elvégez, betartja és betartatja a sugárvédelmi és biztonsági rendszabályokat, archivál.
  • Kompetenciáinak megfelelően biztosítja a képi diagnosztikai vizsgálatok, beavatkozások optimális feltételeit, a napi szakmai tevékenységét megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el.
  • Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, a betegek iránti empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.
  • Törekszik arra, hogy rendszeres önképzéssel és továbbképzéssel a szakmai fejlődését elősegítse.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén
  • Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság vizsgálat elvégzéséről és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/6491?filename=Radiogr%C3%A1fiai-szakasszisztens-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7097?filename=Radiogr%C3%A1fiai-szakasszisztens-2020.09.28.-v1.pdf

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig